De oorsprong van dit product is een professioneel middel, maar nu in kleinere verpakking ook toegelaten voor consumentengebruik. De Gel is zeer attractief met een zeer laag gehalte aan werkzame stof, zodat mieren veel tijd hebben om het middel door te geven tot diep in het nest, waardoor de uiteindelijke behandeling meer succesvol wordt.

Plaats de Gel in druppels of dunne lijntjes op of dichtbij “mierenstraten” en openingen waar de mieren naar binnenkomen of de nestopening; 0,2 – 0,4 gr/m² of 0,2 gr per nestingang/loopspoor. De Gel is klaar voor gebruik, de mieren nemen de Gel mee naar hun nest, waarna de kolonie uitgeroeid wordt. Verwijder de dop van de injector. Houdt hierbij de injector omhoog zonder druk uit te oefenen op de plunjer. Na het openen en gebruik van de Gel de dop terug plaatsen en de handen wassen. 1 druppel gel weegt ongeveer 0,1 gram, dus totaal kunnen er 50 druppels uit de injector gehaald worden. Per nestingang 2 druppels (0,2 gram) gebruiken. Bij grote nestingangen kunnen meerdere druppels Gel gebruikt worden. Over het algemeen kan het enkele dagen tot weken duren voordat het mierennest is uitgeroeid. De dagen na de eerste toepassing controleren op nieuwe nestopeningen en daar de Gel opnieuw toepassen.

Start typing and press Enter to search