Deze groep van insecten kunnen worden verdeeld in de volgende sub groepen:

  • Voorraadaantasters: broodkever, tabakskever, spekkever, meeltor, schimmelkever, graanklander en tapijtkever
  • Houtaantasters: grote- & kleine houtwormkever, boktor en spinthoutkever
  • Overige: mestkever, loopkever, kelderkever en piepschuimkever

De eerste twee groepen veroorzaken schade en worden meestal direct bestreden. De laatste groep veroorzaakt meestal overlast en wordt soms getolereerd. Bestrijding van voorraadaantastende en overige kevers kan met de HomeGard InsectoSec producten worden uitgevoerd. Tegen houtaantasters volgt dit voorjaar een middel op waterbasis.

InsectoSec Bloedluispoeder

InsectoSec Bloedluispoeder

HomeGard InsectoSec is een biocidevrij poeder bestaande uit 100% natuurlijke bestanddelen (Diatomeeënaarde) ter bestrijding van bloedluizen/vogelmijt. Diatomeeënaarde is een sediment dat geheel of voor het grootste deel bestaat uit de skeletjes van afgestorven eencellige kiezelwieren of diatomeeën in (zee)water. Het werkt als een soort schuurmiddel en onttrekt vocht uit het insect zodat dit sterft. HomeGard…
Meer lezen
homegard deltasect

Deltasect

Deltasect is een concentraat dat eenvoudig met water verdunt kan worden ter bestrijding van kruipende insecten binnenshuis, zoals in huizen, appartementen, bioscopen, hotels, restaurants, bars, kantines, ziekenhuizen, industriële magazijnen etc. Het is een professioneel product dat geschikt is voor consumentengebruik. DELTASECT toepassen met behulp van een pomp of spuitapparaat. Alleen toepassen in kieren en naden.…
Meer lezen

Start typing and press Enter to search